Privacy

Privacybeleid rouendaal.nl website

Administratie en Belastingadvies Rouendaal (ABA) respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

ABA heeft deze privacypolicy opgesteld ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (die sinds 2016 geldt en sinds 25 mei 2018 wordt gehandhaafd).

Lees meer…